Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Co jsou vlastně nízkoprahové kluby

 • Nízkoprahové kluby jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním se po ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po „průšviháře“.
 • Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak i ve volbě vykonávaných činností.
 • Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení: poslech muziky, promítání filmů, stolní fotbal, stolní tenis, výtvarnou dílnu apod.
 • Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

Princip nízkoprahovosti

 • možnost zůstat v anonymitě, bezplatnost, rovnost, dobrovolnost a nezávislost, respektování autonomie klientů.

Co můžeš využít

 • poskytnutí prostoru pro smysluplné trávení volného času (včetně tepla, světla, místa k sezení, WC)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby - příprava do školy, knihovna, doučování, besedy, filmy, internet
 • základní sociální poradenství - poskytování poradenství, které se týká rodiny, vrstevnické skupiny, drog a alkoholu, partnerských vztahů, školy, sexu, hygieny a zdraví
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí klientů
 • nabídka sportovních, zájmových i kulturních aktivit (fotbálek,  počítače s internetem, poslech hudby, stolní tenis)
 • spolupráce s rodinou v případě zájmu dítěte (účast na akcích, výletech)
 • poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných sociálních službách v regionu
 • seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů (šikana, rasismus, kriminalita, kouření, drogy, záškoláctví apod.) včetně podpory jejich imunity vůči nabídce drog, alkoholu a dalších návykových látek
 • výlety
 

 

Nebyly nalezeny žádné záznamy

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha