DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM

Nestátní nezisková organizace DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM poskytuje své služby od roku 1992. Středisko bylo založeno Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích. O rok později byl zakoupen dům a byla započata rekonstrukce. V této době byly služby poskytovány převážně terénní formou. V roce 1996 byl slavnostně otevřen Milíčův dům v Havlíčkově ulici, č.p. 14, kde sídlí středisko doposud. V roce 2003 bylo středisku Krajským úřadem Královéhradeckého kraje uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Středisko Milíčův dům úspěšně absolvovalo v roce 2007 proces evaluace, realizovaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. O rok později organizace úspěšně absolvovala Inspekci poskytovaných služeb. Středisko Milíčův dům prošlo v roce 2007 a 2013 úspěšně hodnocením kvality České asociace streetwork.

Naše organizace zajišťuje poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství. V rámci nízkoprahového zařízení poskytujeme mimoškolní vzdělávání, tj. doučování a dále nabízíme školám v okolí programy zaměřené na primární prevenci rizikových projevů chování.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje své služby dětem ve věku od 6 do 14 let v Jaroměři, na adrese Havlíčkova 14. Toto zařízení bylo otevřeno k 1. 1. 2007.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují své služby rodinám s dítětem nebo dětmi ve věku do 18 let v Jaroměři a správním obvodu města. Tato služba je poskytována od 1. 1. 2013.

 

Odborné sociální poradenství zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí osobám starším 16. let. Služba je poskytována od 1. 7. 2014.

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha