Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí

Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí
28. 5. 2012

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích připravilo při příležitosti 20. výročí založení Střediska Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři výstavu „Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – příklad česko – německo – židovského soužití“. Výstava je příspěvkem k výuce moderních dějin 20. století a k rozvoji  etické výchovy na všech typech škol.

Výstava se uskuteční od 1.6. do 31.8. v evangelickém kostele v Semonicích a od 1.9. do 30.9. 2012 ve Středisku Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři. Přemysl Pitter (1895-1976) je představen jako muž tolerance a humanity, pedagog a  vychovatel. Celý svůj život zasvětil pomoci a záchraně bezbranných, zejména dětí; stál vždy na straně trpících a pronásledovaných. Zároveň jsou připomenuty jeho postoje a obětavá péče o českou, německou a židovskou mládež od 30. let 20. století. Již během okupace připravoval a po osvobození Československa uskutečnil P. Pitter záchrannou akci „zámky“ pro děti z koncentračních táborů i z českých internačních táborů, děti židovské i německé. V zámeckých ozdravovnách byly vychovávány společně, což bylo v poválečném období zcela ojedinělé.

 Z příkladu nezištné osobnosti Přemysla Pittra, tohoto českého Sira Nicolase Wintona, lze čerpat inspiraci pro současnost, kdy nabývají na intenzitě negativní projevy národnostní a náboženské intolerance. Milíčův dům v Praze se tak stal příkladem péče o sociálně ohrožené děti a mládež bez rozdílu národnosti, jazyka a náboženství. Výstava byla v předcházejících letech představena v několika pražských středních a základních školách a také v mimopražských kulturních institucích.

Jako doprovodné programy k výstavě  se také uskuteční přednášky pro studenty jaroměřských škol s důrazem na sociálně – etický význam  Milíčova domu, který může sloužit jako příklad česko – německo – židovského soužití v složitém historickém období.

 

Kontakt pro novináře:

PhDr. Lenka Lajsková

lajskova@npmk.cz    

 

 Výstava bude k dispozici pro širokou veřejnost od 3. 9. do 30. 9. 2012 ve Středisku Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři – po, st: 8:00 – 11:00, út, st, pá: 9:00 – 11:00 nebo na základě telefonické domluvy (tel.: 491 815 169).

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU