Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí

Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí
28. 5. 2012

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích připravilo při příležitosti 20. výročí založení Střediska Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři výstavu „Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – příklad česko – německo – židovského soužití“. Výstava je příspěvkem k výuce moderních dějin 20. století a k rozvoji  etické výchovy na všech typech škol.

Výstava se uskuteční od 1.6. do 31.8. v evangelickém kostele v Semonicích a od 1.9. do 30.9. 2012 ve Středisku Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři. Přemysl Pitter (1895-1976) je představen jako muž tolerance a humanity, pedagog a  vychovatel. Celý svůj život zasvětil pomoci a záchraně bezbranných, zejména dětí; stál vždy na straně trpících a pronásledovaných. Zároveň jsou připomenuty jeho postoje a obětavá péče o českou, německou a židovskou mládež od 30. let 20. století. Již během okupace připravoval a po osvobození Československa uskutečnil P. Pitter záchrannou akci „zámky“ pro děti z koncentračních táborů i z českých internačních táborů, děti židovské i německé. V zámeckých ozdravovnách byly vychovávány společně, což bylo v poválečném období zcela ojedinělé.

 Z příkladu nezištné osobnosti Přemysla Pittra, tohoto českého Sira Nicolase Wintona, lze čerpat inspiraci pro současnost, kdy nabývají na intenzitě negativní projevy národnostní a náboženské intolerance. Milíčův dům v Praze se tak stal příkladem péče o sociálně ohrožené děti a mládež bez rozdílu národnosti, jazyka a náboženství. Výstava byla v předcházejících letech představena v několika pražských středních a základních školách a také v mimopražských kulturních institucích.

Jako doprovodné programy k výstavě  se také uskuteční přednášky pro studenty jaroměřských škol s důrazem na sociálně – etický význam  Milíčova domu, který může sloužit jako příklad česko – německo – židovského soužití v složitém historickém období.

 

Kontakt pro novináře:

PhDr. Lenka Lajsková

lajskova@npmk.cz    

 

 Výstava bude k dispozici pro širokou veřejnost od 3. 9. do 30. 9. 2012 ve Středisku Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři – po, st: 8:00 – 11:00, út, st, pá: 9:00 – 11:00 nebo na základě telefonické domluvy (tel.: 491 815 169).

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha