náš tým

Kdo u nás pracuje a co dělá? Podívejte se na profily našich pracovníků. Kontakty jednotlivé lidi najdete zde.

Bc. Josef Macháček, ředitel střediska

005451_05_097220

Vzdělání:

 • Obchodní akademie, Jaroměř
 • UHK PdF Sociální patologie a prevence

Další vzdělávání:

 • Kurz Základní techniky vedení, řízení a motivace pracovního týmu
 • Seminář "Romský svět - Romaňi luma"
 • Vzdělávací a výcvikový program Možnosti a limity nejčastěji používaných přístupů ve výchově, poradenství a terapii
 • Stáž Diakonie ČCE - Rokycany
 • Kurz Poradenské dovednosti
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

 • rodina, sebevzdělávání, rybaření

Mgr. Hana Vrbová, DiS., zástupce ředitele a vedoucí sociálních služeb

005453

Vzdělání:

 • Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
 • SPŠE a VOŠ Sociální práce, Pardubice
 • UHK PdF Sociální patologie a prevence
 • UHK PdF Sociální pedagogika

Další vzdělávání:

 • Česko-německá konference „Spolupráce v oblasti sociální práce mládeže v České republice a v Německu“
 • Kurz „Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum“
 • Seminář Hledá se pan Úžasňák (aneb smysluplná práce s dětmi a dospívajícími)
 • Kurz Setkání nových pracovníků Diakonie ČCE - Úvod do diakonické práce
 • Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové a škodlivé pití alkoholu
 • Kurz Pokročilé dovednosti sociálního pracovníka
 • Seminář „Romský svět- Romaňi luma"
 • Seminář "Domácí násilí z pohledu agresora, oběti a svědků"
 • Kurz Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb
 • Kurz Krizová intervence
 • Kurz Krizová intervence v praxi
 • Seminář Efektivní zvládání konfliktů
 • Kurz Individuální plánování zaměřené na člověka
 • Kurz Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností
 • Kurz Základní sociální poradenství, poradenské dovednosti
 • Kurz Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách
 • Kurz Individuální plánování v sociálních službách
 • Kurz Rozvoj sociálně psychologických kompetencí
 • Kurz Nebezpečné komunikační praktiky probíhající ve virtuálním prostředí za použití informačních technologií
 • Seminář Romská rodina a její specifika v historickém a kulturním kontextu
 • Kurz Systemická práce s rodinou
 • Seminář Informační vzdělávání a jeho využití v praxi v sociálních službách
 • Kurz Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling
 • Seminář Nový Občanský zákoník
 • Seminář Problematika v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence ve vyloučených lokalitách u nás a na Slovensku
 • Stáž na Slovensku - Obecní úřad Zvolen
 • Workshop na téma Sociální prevence ve vyloučených lokalitách a podpora rovných příležitostí mužů a žen
 • Kurz Pravidla v zařízení a práce s nimi
 • Kurz Tvorba zážitkových školních preventivních programů
 • Kurz Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů
 • Kurz Proces změny u klientů v intervenčních službách
 • Kurz Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření
 • Kurz Konfliktní situace - klient je naštvaný a co já s tím
 • Kurz Práce s individuálním plánem v intervenčních službách
 • Kurz Rodina jako brzda a zdroj
 • Kurz Jak se zeptat, co klient skutečně potřebuje
 • Kurz Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby
 • Kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků
 • Kurz Sociální šetření se zaměřením na potřeby dítěte
 • Kurz Seminář Zjišťování potřeb klientů
 • Kurz Příprava na kontrolu poskytované sociální služby
 • Kurz Využití mediace při poskytování sociálních služeb
 • Kurz Vzdělávací modul pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
 • Kurz Specifika práce se zadluženým klientem v sociálních službách
 • Kurz Jak napsat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech ze sociální oblasti
 • Seminář Zákon o sociálních službách a jeho současné změny
 • Seminář Finanční gramotnost
 • Seminář Komunikační bedna - metoda pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte
 • Kurz Jak mluvit s dětmi III. – Jak řešit nedodržování pravidel
 • Seminář Úvod do práce s agresí klienta
 • Kurz Psychohygiena a relaxační techniky
 • Kurz Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Kurz Sociální služby v roce 2017 v Královéhradeckém kraji
 • Kurz Řeč těla napoví více než deset slov
 • Konference Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

 • odborná literatura, sebevzdělávání, práce s dětmi, hudba, psi, in-line, PC…

Bc. Monika Musilová, sociální pracovník SAS Alternativa Josefov a OP

004801_05_085668

Vzdělání:

 • SZŠ a CZŠ  Anežky České v Odrách obor sociální vychovatelství
 • UHK PdF Sociální pedagogika se zaměřením na Etopedii

Další vzdělávání:

 • Kurz Oborové minimum nízkoprahových služeb
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Výcvik krátkých intervencí rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové a škodlivé pití alkoholu
 • Kurz Individuální práce s klientem
 • Kurz Efektivní komunikace s klientem
 • Kurz Romský svět - Romaňi luma 
 • Kurz Krizová intervence
 • Kurz Krizová intervence v praxi
 • Kurz Psychiatrické minimum
 • Kurz Základní sociální poradenství, poradenské dovednosti
 • Kurz Efektivní zvládání konfliktů
 • Kurz Rozvoj sociálně psychologických kompetencí
 • Kurz Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách
 • Seminář Spolupráce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a sociálně aktivizačních služeb při řešení situace klienta
 • Seminář Romská rodina a její specifika v historickém a kulturním kontextu
 • Kurz Individuální plánování v soc. službách
 • Kurz Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci – Nové metody v interkulturním vzdělávání pro střední odborné školy
 • Kurz Systemická práce s rodinou
 • Kurz Životní strategie obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
 • Kurz Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling
 • Kurz Tvorba zážitkových školních preventivních programů
 • Kurz Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů
 • Kurz Možnosti a limity sociální práce¨
 • Kurz Pasti, pasti, pastičky aneb základní principy dluhového poradenství
 • Kurz Rodina jako brzda a zdroj
 • Kurz Práce s individuálním plánem v intervenčních službách
 • Kurz  Individuální plánování v nízkoprahových službách
 • Kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - základy nízkoprahových služeb
 • Kurz Jak napsat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech ze sociální oblasti
 • Kurz Úvod do efektivní sociální práce s předluženým klientem
 • Workshop - Insolvenční řízení v praxi
 • Kurz Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním
 • Kurz Psychohygiena a relaxační techniky  
 • Kurz Řeč těla napoví víc než deset slov
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

 • rodina, rybaření, filmy a seriály, odpočinek 

Bc. Gabriela Marková, terénní sociální pracovník SAS Alternativa

004802_05_085687

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola HK - zdravotnický asistent
 • Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, obor zdravotně-sociální pracovník

Další vzdělávání:

 • Kurz Romský svět - Romaňi luma
 • Kurz Využití mediace při poskytování sociálních služeb
 • Kurz Jak mluvit s dětmi III. - Jak řešit nedodržování pravidel
 • Seminář Úvod do práce s agresí klienta
 • Kurz Psychohygiena a relaxační techniky
 • Kurz Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Kurz Řeč těla napoví víc jak deset slov
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

 • zvířata, MTB, sport, příroda, přátelé, práce s dětmi, vzdělávání se

Natálie Gažiová, pracovník v sociálních službách SAS Alternativa Josefov

005348

Vzdělání:

 • SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod - sociální vychovatelství
 • studium - Univerzita Hradec Králové, Sociální patologie a prevence, 2015 - 2018
 • studium - Univerzita Hradec Králové, Transkultrní komunikace, 2015 - 2018

Další vzdělávání:

 • Kurz pracovník v sociálních službách
 • KurzPsychohygiena a relaxační techniky
 • Kurz Jak se doptat klienta co skutečně potřebuje
 • Kurz Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Konference Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

rodina, přátelé, knihy, příroda

Bc. Pavla Svatoňová, terénní pracovník SAS Alternativa

005627_05_100184

Vzdělání:

 • Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Pedagogické lyceum
 • Univerzita Hradec Králové - Transkulturní komunikace 
 • Univerzita Hradec Králové - Sociální pedagogika, 2017 - 2019

Další vzdělávání:

 • Kurz pracovník v sociálních službách
 • Kurz Člověk v tísni, Multikulturní výchova dle osobního přístupu
 • Kurz Psychiatrické minimum
 • Kurz Psychohygiena a relaxační techniky
 • Kurz Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Konference fakutní nemocnice Hradec Králové
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

turistika, sport, přátelé, pes, příroda, vzdělávání se                               

Bc. Gabriela Huňaková, sociální pracovník SAS Alternativa Jaroměř

16707413_10202623962915946_1268808869184297316_o

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická Trutnov - zdravotnický asistent
 • Slezská univerzita v Opavě - Veřejná správa a regionální politika

Další vzdělávání:

 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

četba, kresba, ruční práce, přátelé, práce s dětmi

 

Karin Ferynová, pracovník v sociálních službách SAS Alternativa Jaroměř

006431

Vzdělání:

SOŠ socialní Evangelická akademie Náchod - sociální vychovatelství

Další vzdělávání:

 • Kurz Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky

Zájmy:

kolo, rodina, plavání, četba, práce s dětmi, výlety, přátelé