DOBROVOLNICTVÍ

 

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

 

Definice dobrovolníka Ministerstva vnitra ČR:

,,Dobrovolník je fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR nebo starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí. Na základě svých vlastností, znalostí a dovedností se svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu."

Dobrovolníkem se může stát kdokoli, každý člověk umí něco, co může nabídnout druhým. Vhodnými vlastnostmi jsou spolehlivost, svědomitost a poctivost, zájem o druhé lidi a základní komunikační dovednosti.

 

Dobrovolníky rádi přijímáme a snažíme se vždy využít jejich schopností. Stěžejními oblastmi dobrovolnické práce je v případě Milíčova domu:

  • výpomoc při zajištění jednorázových akcí
  • zajištění volnočasových aktivit (kroužky apod.)
  • lektor mimoškolního vzdělávání (dobrovolník pro doučování dětí)
  • výpomoc při menších opravách či výmalbě prostor
  • a další aktivity dle výběru dobrovolníků

 
 

V případě Vašeho zájmu o bližší informace prosím  kontaktujte Bc. Gabrielu Markovou.

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha