Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 

OPZ_barevne (1)logo_colour_CMYK

 

 

Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto rodin. Služba je poskytována bezplatně.  

 

Komu je služba určena:

 

 • rodinám s dítětem či dětmi, které bydlí v Jaroměři, Josefově případně v obcích spadajících do správního obvodu města Jaroměř
 • rodinám, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace
 • rodinám, jejichž děti mají problémy s docházkou či prospěchem ve škole

 

S čím vám můžeme pomoci:

 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
 • nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách apod.
 • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
 • podpora sociálních dovedností a schopností dětí (klub pro děti, klub pro mládež)
 • podpora společného trávení volného času rodičů s dětmi (volnočasové aktivity)

 

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

 

3) sociálně terapeutické činnosti

 • předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy
 • individuální rozhovor
 • pomoc v krizi

 

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech
 • poradenství v oblasti bydlení
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti

 

Zásady poskytování služeb:

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
 • zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována:

 • Ambulantní forma poskytování služby probíhá v prostorách:

Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům v ulici Havlíčkova 14, Jaroměř 551 01

Diakonie ČCE – středisko Miličův dům, Detašované pracoviště Josefov - Duškova 79 , Jaroměř – 3 551 02

 • Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov.
 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha