program mimoškolního vzdělávání

Program mimoškolního vzdělávání (doučování) je zaměřen na žáky 1. - 9. tříd ZŠ, zaměřuje se především na tyto předměty:

  • Český jazyk
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Přírodopis
  • Zeměpis
  • Dějepis
  • Fyzika
  • Chemie
  • Informatika

Pro zvýšení efektivity spolupracujeme s místními školami, sociální pracovníci s pedagogy konzultují aktuální problematické učivo. 

Kdy a kde doučujeme?

Doučejeme po domluvě v našich prostorách nebo v místě vašeho bydliště za přítomnosti dospělého člena rodiny. Konkrétní čas a místo po domluvě s našimi pracovníky.

Kontakt na pracovníky