program mimoškolního vzdělávání

Program mimoškolního vzdělávání (doučování) je zaměřen na žáky 1. - 9. tříd ZŠ, zaměřuje se především na tyto předměty:

  • Český jazyk
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Přírodopis
  • Zeměpis
  • Dějepis
  • Fyzika
  • Chemie
  • Informatika

Pro zvýšení efektivity spolupracujeme s místními školami, sociální pracovníci s pedagogy konzultují aktuální problematické učivo. Více informací nebo v případě zájmu o doučování kontaktujte Bc. Moniku Musilovou.

Kdy a kde doučujeme?

V pondělí a ve středu 13:00 - 17:00 ( Duškova 79, Josefov)