Cíle, poslání a principy, práva a povinnosti

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která je poskytovaná zdarma a anonymně pod záštitou Diakonie ČCE-středisko Milíčův dům. Jedná se o ambulantí a terénní službu, což znamená, že děti a mládež mohou docházet do klubu v Jaroměři, který se nachází v ulici Duškova 79 (Josefov), nebo se mohou setkat s pracovníkem v terénu-okolí Jaroměře a Josefova.

Cíl a poslání

Posláním nízkoprahového klubu Lucerna je pozitivně působit na životní styl a hodnoty dětí a dospívající mládeže se vztahem k Jaroměři a okolí, nabízet jim podporu, která povede k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu i k jejich okolí. 

Hlavním cílem NZDM Lucerna je stav, kdy dítě či dospívající umí využívat získané informace a kompetence k předcházení problémů, umí je řešit sám, bez pomoci sociálních služeb. 

Cíle služby:

 1. Děti a mládež vědí, kam se mohou obrátit v nouzi a krizových či tíživých situacích a vědí, jak je mohou zvládat.
 2. Děti a mládež vědí, jak kvalitně trávit svůj volný čas a jaké mají možnosti.
 3. Děti a mládež znají společensky žádoucí modely chování a jsou si vědomy rizik při porušení zákonných norem.
 4. Děti a mládež mají komplexní informace o důležitosti vzdělání  v jejich životech. 
 5. Děti a mládež rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.
 6. Děti a mládež dokáží navazovat a udržovat sociální vztahy. 

Komu je služba určena

 • NZDM je pro děti a mládež ve věku 6-21 let se vztahem k Jaroměři a okolí
 • Klub je pro všechny děti a mládež, kteří hledají kamarády, chtějí trávit svůj volný čas aktivně, chtějí řešit to, s čím si nevědí rady nebo to nemají, komu říct, potřebují pomoc se školou, ...
 

Principy podle kterých se řídíme:

 • Rovnost - může k nám chodit každý bez rozdílu barvy pleti, pohlaví, víry, sexuální orientace, národnosti
 • Individuální přístup - každého respektujeme jako jedinečnou osobu
 • Nízkoprahovost - NZDM Lucerna je pro všechny děti a mládež, můžeš kdykoliv přijít nebo odejít, nemusíš nám říkat své jméno a příjmení, datum narození (anonymita).
 • Respektování základních křesťanských hodnot - věříme v to dobré v každém z nás
 • Dobrovolnost - nikdo tě nemůže nutit k nám chodit
 • Odbornost - pracovníci se kterými mluvíš mají odborné vzdělání, aby s tebou mohli pracovat
 

Práva a pravidla klubu NZDM Lucerna

 Tvoje práva:
 1. Můžeš přijít a odejít během otvírací doby kdykoliv budeš chtít.
 2. Máš právo na sebeurčení, náboženské vyznání, svobodu myšlení a vyjádření svého názoru, pokud tím neubližuješ ostatním.
 3. Nikdo tě nebude znevýhodňovat kvůli tomu, jak vypadáš, čemu věříš nebo sexuální orientaci.
 4. Máš právo nahlížet do dokumentace, která je o tobě vedena.
 5. Máš právo na anonymitu, můžeš vystupovat jen pod přezdívkou.
 6. Máš právo využívat jakoukoliv službu, kterou klub nabízí.
 7. Máš právo na soukromí při řešení tvých potřeb a problémů s pracovníkem klubu. 
 8. Je na tobě, jestli se budeš účastnit připravených aktivit. 
 Tvoje povinnosti:
 1. Do klubu nesmíš nosit drogy, alkohol a nebezpečné předměty.
 2. Na klubu nesmíš kouřit a užívat drogy. 
 3. Do klubu nesmíš chodit nemocný.
 4. Na klub nemůžeš, pokud jsi nebyl ve škole.
 5. V klubu musíš chovat slušně, respektovat ostatní a nikoho neurážet.
 6. v klubu nesmíš hrát o peníze.
 7. V klubu nesmíš být agresivní a ubližovat ostatním. 
 8. V klubu po sobě musíš uklízet a neničit vybavení. 
 9. Bez sexuálního obtěžování a sexu.
 10. Nesmíš mluvit vulgárně.