Cíle, poslání a principy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která je poskytovaná zdarma a anonymně pod záštitou Diakonie ČCE-středisko Milíčův dům. Jedná se o ambulantí a terénní službu, což znamená, že děti a mládež mohou docházet do klubu v Jaroměři, který se nachází v ulici Havlíčkova 14, nebo se mohou setkat s pracovníkem v terénu-okolí Jaroměře a Josefova.

Cíl a poslání

Služby NZDM Lucerna se zaměřují na prevenci rizikového způsobu chování, podporu a pomoc při řešení problémů, poskytujeme zejména informace a podporu v oblasti vzdělávání, vztahu s vstevníky, rodinou, prostor pro realizaci nápadů a příležitost ke smlysluplnému trávení volného času.

 

Komu je služba určena

 • NZDM je pro děti a mládež ve věku 6-21 let se vztahem k Jaroměři a okolí
 

Principy poskytování služeb

 • principy- náš klub funguje na základě čtyř principů, kterými jsou: NÍZKOPRAHOVOST, ROVNOST, RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KŘESŤANSKÝCH HODNOT A ODBORNOST
 • nízkoprahovost- děti a mládež nemusí uvádět své osobní údaje a mohou zůstat v anonymitě, mohou přijít a odejít během otvírací doby kdykoliv chtějí
 • rozvnost- podpora a pomoct je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, víry, náboženství, příslušnosti k národnosti či etnické menšině, sexuální orientace nebo jiného postavení
 • respektování základních křesťanských hodnot- každý má právo na respekt, pochopení a zachování důstojnosti
 • odbornost-pracovníci jsou vystudovaní v oboru sociální práce a práce s dětmi a mládeží, pravidelně se vzdělávají, řídí se etickými kodexy a respektují mlčenlivost
 

Práva a pravidla klubu NZDM Lucerna

práva
 1. Můžeš přijít a odejít během otvírací doby kdykoliv budeš chtít
 2. máš právo na sebeurčení, náboženské vyznání, svobodu myšlení a vyjádření svého názoru, pokud tím neubližuješ (fyzicky, psychicky) ostatním
 3. nikdo tě nebude znevýhodňovat kvůli tomu, jak vypadáš, čemu věříš nebo sexuální orientaci
 4. máš právo nahlížet do dokumentace, která je o tobě vedena
 5. máš právo na ochranu osobních údajů, můžeš vystupovat anonymně pod přezdívkou
 6. máš právo si stěžovat
 7. máš právo pracovníkům klubu navrhovat, jak bys chtěl volný čas trávit a podílet se tak na jeho chodu
 8. máš právo využívat jakoukoliv službu, kterou klub nabízí
 9. máš právo na soukromí při řešení tvých potřeb a problémů s pracovníkem klubu
 10. aktivit se můžeš účastnit dobrovolně, nikdo tě nebude nutit do ničeho, co nechceš
pravidla
 1. do klubu nesmíš nosit alkohol, drogy a zbraně
 2. do klubu nesmíš chodit pod vlivem drog či jiných návykových látek
 3. do klubu bys neměl chodit nemocný
 4. v klubu nesmíš kouřit a užívat jiné omamné látky
 5. klub bys neměl navštěvovat, pokud jsi nebyl ve škole
 6. v klubu se musíš chovat slušně, respektovat ostatní a nikoho neurážet
 7. v klubu nesmíš hrát o peníze
 8. v klubu nesmíš být agresivní a fyzicky ubližovat ostatním
 9. v klubu bys neměl nic ničit a měl bys udržovat pořádek
 10. v klubu nesmíš nikoho sexuálně obtěžovat a provozovat sexuální praktiky
 11. neměl bys mluvit vulgárně
 

Poskytované služby

V klubu se konají sportovní a výtvarné akce, hrají se společenské hry, jezdí se na výlety, promítají pohádky a filmy, vedou rozhovory a diskuse na různá témata. Klub je bezpečným místem pro setkávání vstevníků a navazování nových přátelství. Pracovníci pořádají preventivní programy pro školy a děti, mládež, které k nim docházejí. Preventivní besedy jsou na téma např. drogová závislost, kriminalita, šikana. Děti jsou vedeni k smysluplnému trávení volného času. V klubu je možnost doučování, pomoc s plněním domácích úkolů a motivace k dalšímu vzdělávání. Vybavení klubu tvoří např. tiskárna, wifi, stolní fotbálek, společenské hry, x-box, knížky k procvičování učiva, sportovní vybavení, výtvarné potřeby a mnoho dalšího.