potravinová pomoc

Potravinová pomoc je poskytována Diakonii ČCE střediskem Milíčův dům na základě spolupráce s Potravinovou bankou Hradec Králové, z. s., která je členem České federace potravinových bank. Potravinová pomoc je cílená a poskytována přímo lidem, kteří o tuto pomoc požádají.