Výdej na základě Žádosti o potravinovou pomoc

Kdo může vystavit poukaz na potravinovou pomoc

 • pracovník Městského úřadu Jaroměř, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • pracovník Úřadu práce, kontaktní pracoviště Jaroměř,
 • sociální pracovníci Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům,
 • případně další neziskové organizace, které pomáhají lidem v tíživé situaci
  (na území ORP Jaroměř)

Komu je naše pomoc určena?

 • rodiny s dětmi (i samoživitelé, či jiné pečující osoby než biologičtí rodiče),
 • senioři,
 • osoby bez přístřeší,
 • jednotlivci, kteří se ocitli v nouzi,
 • děti, mládež a rodiny, v rámci aktivit nabízených Diakonií ČCE – střediskem Milíčův dům.

Jak vyplnit a vydat Žádost o potravinovou pomoc?

 • na základě Vašeho posouzení situace klienta, vyplnit žádost:
  • jméno a příjmení žadatele – slouží pro identifikaci žadatele (počet, četnost vydané pomoci)
  • počet osob, věk (objem a složení potravinové pomoci)
  • stručný popis situace (posouzení, zda se jedná o pomoc krátkodobou či dlouhodobou)
 • po vystavení žádosti informovat žadatele, aby zkontaktoval pracovníky uvedené na žádosti a domluvil si termín, kdy si pomoc vyzvedne

 

Jak dlouho, často?

 • běžně doba pomoci je 1 – 3 měsíce, slouží k překlenutí nekritičtějšího období,
 • v případě klientů, kteří nemohou svou situaci kvůli zdravotním či jiným problémům dlouhodobě řešit vlastními silami, je možné potravinovou pomoc prodloužit.

Kdo, kdy, kde?

 • v případě zájmu o pomoc formou potravinového balíčku nebo bližší informace kontaktujte Dagmar Vymetálkovou na tel.: 731 257 179 (PO, ST v době 8:00-12:00) nebo na email: vymetalkova@milicak.cz
 • potravinovou pomoc nerozvážíme, vydáváme po předchozí domluvě se žadatelem
 • výdejním místem je sídlo organizace na adrese Havlíčkova 14, Jaroměř

Potravinová pomoc je nenároková, množství potravin je omezené. Stav zásob se může během roku měnit. Potravinová pomoc nebude poskytována osobám porušujícím pravidla slušného chování a osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání s pomocí.