ZÁKLADNÍ INFORMACE K POTRAVINOVÉ POMOCI

Potravinová pomoc je poskytována Diakonii ČCE střediskem Milíčův dům na základě spolupráce s Potravinovou bankou Hradec Králové, z. s., která je členem České federace potravinových bank. Potravinová pomoc je cílená a poskytována přímo lidem, kteří o tuto pomoc požádají.

Vnitřní pravidla poskytnutí balíčku potravinové pomoci

Proč poskytujeme potravinovou pomoc?

 • chceme podpořit lidi, kteří se ocitli v tíživé situaci,
 • chceme zabránit zbytečnému plýtvání potravin.

Komu je naše pomoc určena?

 • rodiny s dětmi (i samoživitelé, či jiné pečující osoby než biologičtí rodiče),
 • senioři,
 • osoby bez přístřeší,
 • jednotlivci, kteří se ocitli v nouzi,
 • děti, mládež a rodiny, v rámci aktivit nabízených Diakonií ČCE – střediskem Milíčův dům.

Jak se rozhodneme, že Vám pomůžeme?

 • nejdříve nám zavoláte či napíšete, poté si domluvíme schůzku,
 • na schůzce společně sepíšeme  žádost o pomoc
 • díky žádosti se společně rozhodneme, zda splňujete podmínky pro poskytnutí pomoci, zda se bude jednat o pomoc krátkodobou či dlouhodobou,
 • obdržíte balíček, který bude obsahovat trvanlivé potraviny, případně drogerii aj..

Jak dlouho, často?

 • běžně doba pomoci je 1 – 3 měsíce, slouží k překlenutí nekritičtějšího období,
 • v případě klientů, kteří nemohou svou situaci kvůli zdravotním či jiným problémům dlouhodobě řešit vlastními silami, je možné potravinovou pomoc prodloužit.

Kdo, kdy, kde?

 • ...v případě zájmu o pomoc formou potravinového balíčku kontaktujte Dagmar Vymetálkovou na tel.: 731 257 179 (v PO a ST od 8:00 do 12:00) nebo kdykoliv na e-mail: vymetalkova@milicak.cz
 • …čas setkání si společně domluvíme…
 • …výdejním místem je sídlo organizace na adrese Havlíčkova 14, Jaroměř

Potravinová pomoc je nenároková, množství potravin je omezené. Stav zásob se může během roku měnit. Potravinová pomoc nebude poskytována osobám porušujícím pravidla slušného chování a osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání s pomocí.