PŘEDŠKOLNÍ KLUB 

Předškolní klub je určen dětem ve věku od 2 do 6 let a osoby, které o ně pečují. Náš předškolní klub funguje jako podpůrná skupina pečujících (maminek, tatínků, babiček, pěstounů aj.). To znamená, že klub je zaměřen na vzájemnou podporu, sdílení zkušeností mezi sebou pod vedením dvou maminek.

Společně si tak Vaše děti procvičí naučnou a zábavnou formou vše potřebné k nástupu do školky nebo k zápisu do první třídy. Všichni tak pod vedením maminek utváříte program klubu pro Vaše děti, vnášíte témata a nápady do následujících setkání.

V průběhu roku 2023 plánujeme v rámci klubu zrealizovat minimálně 4 workshopy (přednášky, besedy ...) dle zájmu a potřeb Vás pečujících. V průběhu roku 2023 si taky společně naplánujeme 4 výlety za dobrodružstvím mimo město :-)

Vítaný je každý, kdo má doma dítko předškolního věku.

Přijďte mezi nás - navštívit nás můžete v Jaroměři, Havlíčkova 14 každou středu od 8 do 11 hodin.

Budou se na Vás těšit maminky Žaneta a Aneta.

Realizace předškolního klubu - podpůrná skupina pro rodiny je pilotním projektem vzájemné podpory mezi pečujícími při péči a rozvoji dětí předškolního věku finančně podpořeným z výtěžku Krabice online. Dále moc děkujeme finanční podpoře Pražské evangelické mládeži ČCE. Moc děkujeme všem, kteří přispíváte na projekty, které mají smysl a pomáhájí.