Bližší informace k předškolnímu klubu:

  • začali jsme 2.6.2021
  • není nutné předem hlásit účast
  • svačinky  a pití dětem nezajišťujeme
  • klub je určen pro děti ve věku 3-6 let a osoby, které o ně pečují
  • děti navštěvují klub pouze v doprovodu dospělého (nejedná se o hlídání dětí)
  • program a aktivity budeme vymýšlet spolus s Vámi
  • možnost příležitostného hlídání dítěte v rámci předškolního klubu na nezbytně nutnou dobu v případě návštěvy lékaře, úřadu