Článek do zpravodaje

7. července 2020

" Jaroměřáci" chybí Vám ve vašem městě či okolí aktivita pro rodiny, kterou by jste tu rádi viděli? Máte nápad, jak by se děti či mládež mohla zabavit ve volných odpolednech? Nebojte se nám Váš názor sdělit.

Článek do zpravodaje
7. července 2020 - Článek do zpravodaje

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o službách a činnosti Diakonie ČCE – Středisko Milíčův dům Jaroměř. Naše služba je již opět v plném provozu a stejně tomu bude i o prázdninách. Středisko nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné poradenství a také sociální šatník. V rámci sociálně aktivizačních služeb pořádáme také doučování či aktivity pro rodiny s dětmi. Více informací naleznete na našem webu www.milicak.cz a také na facebookových stránkách Diakonie Jaroměř – Milíčův dům.

V rámci poskytování sociálních služeb spolupracujeme s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích, který nabízí pro naše středisko, možnost využít sociální fond. Tento fond je dotován jedním procentem z každé pořádané sbírky farního sboru. Díky možnosti využít tento zdroj, jsme za pomoci pana faráře Radima Žárského mohli pomoci rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně jsme z tohoto fondu zafinancovali nákupy základních potravin, které rodinám pomohou překlenout těžké období.

Také bychom touto cestou chtěli poděkovat firmě Onka Real s.r.o., konkrétně panu Ondřeji Benešovi, který nám poskytl mimořádný hmotný dar v podobě automatické pračky, která putovala do potřebné rodiny. Za tento dar moc děkujeme.

Zároveň děkujeme všem lidem, kteří nám darovali oblečení, obuv či školní pomůcky v rámci sociálního šatníku, který v naší organizaci provozujeme. Máme radost, že jsme díky Vašim darům a ochotě mohli pomoci již patnácti rodinám.

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř, Havlíčkova 14, má také detašované pracoviště v Josefově, ul. Duškova 79. Právě zde se přes léto koná doučování a spousta aktivit pro podporu rodin. V případě zájmu o naše služby neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří Vám rádi pomohou a vše vysvětlí.

Autor článku: Mgr. Pavla Svatoňová