Odborné sociální poradenství v Diakonii ČCE – středisku Milíčův dům

13. září 2019

Odborné sociální poradenství je určeno osobám ve věku 16–65 let, které se ocitly v nelehké životní situaci, kterou nemohou sami bez pomoci zvládnout.

Odborné sociální poradenství v Diakonii ČCE – středisku Milíčův dům
13. září 2019 - Odborné sociální poradenství v Diakonii ČCE – středisku Milíčův dům

Pracovníci poskytují především tyto služby: 1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, který zahrnuje poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními. 2) Sociálně terapeutické činnosti, zde jde především o poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, v oblasti vzdělávání. 3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jenž znamená pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

V současné době je fungování služby zajištěno prostřednictvím darů. V rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme obdrželi od Nadačního fondu Tesco finanční dar v částce 16 000,- Kč. Tyto prostředky šly celé na pokrytí nákladů spojených s provozem Odborného sociálního poradenství, jenž za dobu své krátké existence pomohlo bezmála 136 klientů a poskytlo 596 služeb. Provozní doba poradny je každou středu od 14:00 – do 16:00 hod. na adrese Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, detašované pracoviště Duškova 79, Josefov 55102.

                                                                                                     autor: Bc. Monika Musilová