Poděkování za dar

2. prosince 2019

 

Poděkování za dar společnosti Tesco Stores, ČR, a. s

Jménem Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, bychom chtěli poděkovat zástupcům společnosti Tesco Stores, ČR, a. s., kteří nám věnovali krabice s oblečením. V rámci projektu „Sociální šatník“ byly jednotlivé oděvy předány rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Věříme, že i malá pomoc vykouzlí velký úsměv. Společně doufáme, že potěšíme mnoho lidských srdcí, budeme si navzájem prospěšní a budeme se těšit na další spolupráci.

Poděkování za dar
2. prosince 2019 - Poděkování za dar