Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

13. září 2018

Na obou pracovištích nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto služby jsou poskytované rodinám s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje v důsledku dlouhodobé obtížné sociální situace. Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto rodin. Služby jsou určené rodinám s dětmi, které bydlí v Jaroměři a Josefově nebo v obcích spadajících do správního obvodu města Jaroměř.

 

 

Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou. Služby jsou bezplatné.

Nabízíme: podporu a poradenství, jednání s úřady a školami, řešení problémové docházky dítěte do školy, doučování, zprostředkování kontaktů, podporu při hledání zaměstnání, pomoc v oblasti otázek ohledně bydlení.

Najdete nás na adrese:                                                    

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům v ulici Havlíčkova 14, Jaroměř 551 01

Tel.: 736 730 921

Otevírací doba: PO, ST, ČT 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, ÚT 13.00 - 16:00

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Detašované pracoviště Josefov - Duškova 79, Jaroměř – 3 551 02, tel.: 730 546 503

Otevírací doba: PO, ST, ČT 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, ÚT 13.00 - 16:00

Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov. tel.: 739 244 863

Provozní doba: PO, ST 8:00 - 16:00,ÚT 8:00 - 15:00, ČT 8:00 - 14:30, PÁ 8:00 - 12:00

                                                                                                            autor: Karin Ferynová