Další odborné vzdělání

Bc. Monika Musilová

Vzdělání:

 • SZŠ a CZŠ  Anežky České v Odrách obor sociální vychovatelství
 • UHK PdF Sociální pedagogika se zaměřením na Etopedii

Další vzdělávání:

 • Kurz Oborové minimum nízkoprahových služeb
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Výcvik krátkých intervencí rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové a škodlivé pití alkoholu
 • Kurz Individuální práce s klientem
 • Kurz Efektivní komunikace s klientem
 • Kurz Romský svět - Romaňi luma 
 • Kurz Krizová intervence
 • Kurz Krizová intervence v praxi
 • Kurz Psychiatrické minimum
 • Kurz Základní sociální poradenství, poradenské dovednosti
 • Kurz Efektivní zvládání konfliktů
 • Kurz Rozvoj sociálně psychologických kompetencí
 • Kurz Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách
 • Seminář Spolupráce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a sociálně aktivizačních služeb při řešení situace klienta
 • Seminář Romská rodina a její specifika v historickém a kulturním kontextu
 • Kurz Individuální plánování v soc. službách
 • Kurz Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci – Nové metody v interkulturním vzdělávání pro střední odborné školy
 • Kurz Systemická práce s rodinou
 • Kurz Životní strategie obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit
 • Kurz Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling
 • Kurz Tvorba zážitkových školních preventivních programů
 • Kurz Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů
 • Kurz Možnosti a limity sociální práce¨
 • Kurz Pasti, pasti, pastičky aneb základní principy dluhového poradenství
 • Kurz Rodina jako brzda a zdroj
 • Kurz Práce s individuálním plánem v intervenčních službách
 • Kurz  Individuální plánování v nízkoprahových službách
 • Kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - základy nízkoprahových služeb
 • Kurz Jak napsat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech ze sociální oblasti
 • Kurz Úvod do efektivní sociální práce s předluženým klientem
 • Workshop - Insolvenční řízení v praxi
 • Kurz Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním
 • Kurz Psychohygiena a relaxační techniky  
 • Kurz Řeč těla napoví víc než deset slov
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Seminář Prevence rizikového sexuálního chování
 • Seminář Odstraníme dluhové pasti?
 • Seminář Péče o dárce a dobrý marketing
 • Kurz Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací
 • Kurz Jak dobře individuálně plánovat