Další odborné vzdělání

Natálie Ulrychová

Vzdělání:

 • SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod - sociální vychovatelství

Další vzdělávání:

 • Kurz pracovník v sociálních službách
 • KurzPsychohygiena a relaxační techniky
 • Kurz Jak se doptat klienta co skutečně potřebuje
 • Kurz Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Kurz Nedirektivní komunikace v sociálních službách
 • Konference Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách- úvod do problematiky
 • Kurz Úvod do diakonické práce
 • Seminář Prevence rizikového sexuálního chování
 • Seminář Odstraníme dluhové pasti?
 • Kurz Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací
 • Kurz Jak dobře individuálně plánovat
 • Seminář Podpora změny a motivace u klientů
 • Seminář Sociálně - právní minimum
 • Kurz Úvod do krizové intervence
 • Kurz Komunikace a práce s obětmi domácího násílí
 • Kurz Syndrom vyhoření - úvod do problematiky
 • Kurz Motivační rozhovory- úvod do problematiky