Další odborné vzdělávání

Mgr. Radek Slavíček

vzdělání:

 • SOU ČKD Praha
 • UHK PdF Hradec Králové- Sociální patologie a prevence
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Institut mezioborových studií Brno, sociální pedagogika

Další vzdělávání:

 • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách
 • Kurz Domácí násilí a stalking
 • Kurz Transakční analýza
 • Kurz " Vítejte v Diakonii."
 • Kurz Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací
 • Kurz Terénní sociální práce v praxi
 • Kurz Úvod do krizové intervence
 • Kurz Komunikace a práce s obětmi domácího násilí
 • Kurz Syndrom vyhoření - úvod do problematiky
 • Kurz Motivační rozhovory - úvod do problematiky