Další odborné vzdělávání

Mgr. Radek Slavíček

vzdělání:

  • SOU ČKD Praha
  • UHK PdF Hradec Králové- Sociální patologie a prevence
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně- Institut mezioborových studií Brno,sociální pedagogika

Další vzdělávání:

  • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách
  • Kurz Domácí násilí a stalking
  • Kurz Transakční analýza
  • Kurz Etické aspekty práce v sociálních službách
  • Kurz Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací
  • Kurz Terénní sociální práce v praxi
  • Kurz Úvod do krizové intervence