partnerský sbor

Partnerským sborem pro naše středisko je Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích.

002380_05_041455