projekty Diakonie ČCE - STŘEDISKA milíčův dům

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům plní své poslání prostřednictvím svých služeb. Podáváme pomocnou ruku rodinám s dětmi. I Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům však potřebuje pomocnou ruku, a to při otázce – z čeho pokrýt náklady spojené s naší činností?  Jsme závislí na dotacích státních a regionálních orgánů, finanční podpoře nadací a firemních darech. V souvislosti s tímto bychom se nemohli obejít bez fundraisingu a s ním souvisejících projektů.