DIAKONIE ČCE-PROJEKT DAR S VELKÝM D

Předmětem projektu je poskytnutí peněžních prostředků z veřejné sbírky na projekt Dětský koutek, ve kterém probíhá předškolní klub pro děti od 3-6 let.

výše dotace: 40 000 Kč
realizace: 1.4.201-30.6.2021
https://www.milicak.cz/nase-sluzby/predskolni-klub/

https://www.diakonie.cz/https://www.diakonie.cz/