VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE

Předmětem této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu poskytovatele na poskytování sociálních služeb SASRD Alternativa dle zákona č.108/2006 sb., o sociálních službách, v plném znění.

výše dotace:  330 000 Kč
realizace: 1.1.2021-31.12.2021