Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 21 8946698

Dotace poskytnutá na zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královehradeckém kraji.Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově určené dotace z prostředků přidělených z prostředků ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytnutím služby SASRD Alternativa.

výše dotace:  3 979 740 Kč
realizace 1-12/2021

https://www.milicak.cz/nase-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/