MIMOŘÁDNÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2021 MIMOŘÁDNÉHO FINANČNÍHO OHODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID 19 - PROGRAM C

Dotace se poskytuje na úhradu odměn za práci zaměstanců v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID 19 pro zaměstance pracující v registrované sociální službě včetně úhrady nákladů na zákonné odvody a náhrady mezd za dovolenou (navýšené v důsledku odměn za práci hrazených z této dotace).

výše dotace: 188 658 Kč
realizace: 2021