MIMOŘÁDNÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 202-PROGRAM E

Dotace je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s příjmáním karanténích, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19.

výše dotace: 127 458 Kč
realizace: 1.1.2021 do 31.12.2021