PODPORA DĚTÍ A RODIN V JAROMĚŘI A OKOLÍ OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Předmětem tohoto projektu je podpora dětí a rodin v Jaroměři a okolí ohrožených sociálním vyloučením z veřejné sbírky.

Aktivity projektu:

  • NZDM Lucerna
  • besedy pro žáky ZŠ a SŠ preventivního charakteru dle konkrétní zakázky školy
  • program mimoškolního vzdělávání (doučování Jaroměř, Josefov)
  • konzultace učiva a výchovných problémů se zástupci škol
výše dotace: 700 000 Kč
realizace projektu: 1.8.2021-28.2.2022
https://www.milicak.cz/nase-sluzby/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-lucerna/