NadaceCEZ_400x300_RGB_tmavePozadi_transparentni

 

RENESANCE DIAKONIE JAROMĚŘ

výše dotace: 70 000 Kč 

realizace: II. čtvrtletí 2021 - I. čtvrtletí 2022

 

Za podpory Nadace ČEZ v rámci dotačního programu „Neziskovky 2021“ jsme v období květen 2021–březen 2022 realizovali ve spolupráci s odborníky aktivity, jejichž hlavním cílem bylo zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a přispěli k celkového rozvoji naši „neziskovky“. Moc děkujeme za příležitost na sobě zapracovat.

Aktivity projektu

Strategický plán 2022 – 2024, Metodický pokyn SAS Alternativa

Díky metodické podpoře Mgr. Jana Panochy  (https://www.janpanocha.cz/o-mne/) vznikl ucelený, funkční nástroj pro plánování rozvoje diakonického střediska Milíčův dům – ukotvené jasné směřování organizace do budoucna – Strategický plán 2022 – 2024.  Plán rozvoje střediska je přehledný s jasným definováním oblastí, aktivit, termínů a zodpovědnosti za plnění.

Konzultace s Janem byly dále zaměřeny na celkovou revizi souboru metodik procesů poskytování sociální služby pro rodiny s dětmi SAS Alternativa. Během čtyřměsíčního procesu vznikla tak praktická „kuchařka“ pro sociální pracovníky, kteří se na poskytování sociální služby podílejí. Metodický pokyn přinesl zjednodušení – nové metodiky jsou zpracovány dle procesů, jsou mnohem srozumitelnější než dřívější verze. Velkým oceněním pro tuto aktivitu je fakt, že služba prošla v říjnu hodnocením kvality poskytování sociálních služeb s celkový počtem bodů 51 z 54 (94%), v roce 2019 tato služba byla v rámci stejné kontroly 41 body (76 %).

PR strategie – propagace neziskovky

V průběhu II. pololetí 2021 probíhaly konzultace s reklamní agenturou ARTVO.cz (http://artvo.cz). Na prvním setkání jsme se rozhodli společně na těchto zakázkách – informační materiál pro širokou veřejnost a zájemce o služby, renovaci venkovních nástěnek na hlavní budově organizace. V současné době máme k dispozici grafické zpracování informačních letáků a plakátů sociálních služeb pro rodiny s dětmi SAS Alternativa a sociálních služeb pro děti a mládež NZDM Lucerna. Dále vzniklo na základě návrhu ředitelky organizace Lucie Pavlistové velmi povedené grafické zpracování brožury obsahující shrnutí všech zásadních poskytovaných služeb organizace, velké díky patří Petře a Liborovi z artvo.cz. Návrh grafického oživení venkovních nástěnek, informujících o aktuálním dění ve středisku, je v současné době připraven na realizaci.

Péče o zaměstnance – supervize, zvyšování kvalifikace

V rámci projektu proběhla tři supervizní setkání, která byla zaměřena na spolupráci celého týmu střediska. Supervizemi nás provázela zkušená supervizorka Mgr. Lucie Kudrnová (https://luciekudrnova.com). S provázením Lucie je celý tým velmi spokojen, proto jsme se po vzájemné domluvě rozhodli v týmových supervizích nadále pokračovat a scházet se pravidelně každé čtvrtletí.

Sociální pracovníci přímé péče se díky projektu mohli zúčastnit dvoudenního kurzu „Emoční inteligence a její využit při práci s klientem v pomáhajících profesích“. Po domluvě s organizátory kurzu byl kurz realizován v našich prostorách. Kurzem provázela psychoterapeutka Mgr. Zdenka Tmějová http://zdenkatmejova.cz). Kurz byl všemi pracovníky kladně hodnocen, oceňovali zejména praktické zaměření a báječný, lidský přístup lektorky. Kurz bychom rozhodně doporučili každému, kdo se chce na chvíli zastavit a zamyslet nad tím, co je opravdu důležité, nejen v profesním životě - https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/emocni-inteligence-a-jeji-vyuziti-pri-praci-s-klientem-v-pomahajicich-profesich-45/