OPLZ  logo-kralovehradecky-kraj

SAS ALTERNATIVA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, dotace 3 480 000,- Kč (1. 1. 2013 – 31. 12. 2014)

Cílem projektu je napomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo umožnit jim přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují, pomocí rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Jaroměři. Veškeré aktivity projektu směřují k integraci cílové skupiny na trh práce a do společnosti.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 15 – 18 let ze sociálně vyloučených lokalit v Jaroměři, které jsou ovlivnění životem v lokalitě a chudobou zejména v těchto oblastech: zaměstnanost, zdraví, vzdělání, kvalita, bydlení, kriminalita, životní styl - sociálně patologické jevy, výchova dětí.

 


nfa

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN

Projekt je realizován za finanční podpory Nadačního fondu Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ částkou 20.000,- Kč.

Projekt se zaměřuje na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Projekty zaměřené na mimoškolní vzdělávání a další akivity rozvíjející potenciál klientů směřují ke zmírnění sociálního vyloučení především romské komunity v Jaroměři a okolí. Projektovými aktivitami projektu je program mimoškolního vzdělávání, který probíhá 2x týdně, PC kroužek, který je realizován 1x týdně a v rámci projektu budou zorganizovány dva jednodenní výlety s dětmi.

Projekt realizován od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.

 


jaroměř

NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE

Realizováno za finanční podpory Města Jaroměř, dotace 100. 000,- Kč.

Dotace je určena na poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány prostřednictvím NZDM Klub Malého Bobše, reg. č. 6370376.

 


KLUB MALÉHO BOBŠE 2014

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadem Vlády ČR v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, dotace 100.000,- Kč.

Hlavním cílem je prevence sociálního vyloučení či sociální začleňování dětí ze sociálně slabých (převážně romských) rodin z málo podnětného prostředí ve věku 6 – 14 let navštěvujících ZŠ v Jaroměři.

Projekt realizován od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.

 


 khk

SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO SŠ ŘEMESLNÁ, JAROMĚŘ

Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, dotace 20.000,- Kč.

Hlavním cílem projektu je předcházení, případně omezení rizikových projevů chování u studentů Střední školy řemeslně, Jaroměř. V rámci projektu se uskuteční 9 lekcí pro studenty 1., 2. a 3. ročníku na témata: interkulturní výchova, riziko pohlavně přenosných chorob a diskriminace.

Projekt realizován od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014.

 


KHK

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO DĚTI VE VĚKU 6-18 LET

Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, dotace 16.000,- Kč.

Hlavním cílem projektu je předcházení, případně omezení rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let navštěvujících Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům. V rámci projektu se uskuteční 4 lekce pro děti ve věku 6 – 11 let a 4 lekce pro děti a mládež ve věku 12 – 18 let na témata: vrstevnické vztahy a zdravý životní styl.

Projekt realizován od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014.

 


jaroměř    KHK

FESTNEFEST VIII., 19. ČERVENCE 2014

Projekt je realizován za finanční podpory Města Jaroměř, dotace 80.000,- Kč  a Královéhradeckého kraje, dotace 15. 000,- Kč

Hlavním cílem projektu je uspořádat kulturní festival ve městě Jaroměř pro děti, mládež, rodiče, všeobecně pro každého z celého Královéhradeckého kraje. Záměrem je představit město Jaroměř jako místo, které v létě nabízí mladým lidem možnost kulturního a společenského vyžití, jako město, kam stojí za to přijet a zúčastnit se zajímavé akce.

Dalšími cíli projektu jsou:

  • Umožnit mladým lidem atraktivní a smysluplné využití času dle jejich zájmů a potřeb.
  • Seznámit mladé lidi z jiných měst Královéhradeckého kraje s městem Jaroměř, s kulturním a společenským životem v tomto městě.
  • Prezentovat činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, která poskytují odbornou pomoc při řešení problémů dětí a mladých lidí.

 


nfpkj 

NF POMOCI KARLA JANEČKA

Cílem projektu je zajištění osobní asistence pro mentálně postiženého chlapce Petra. NF pomoci Karla Janečka přispěl částkou 10.000,- Kč.