SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KHK

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, dotace 1 829 085,- Kč (1. 1. 2015 – 30. 09. 2015)

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

 


KLUB MALÉHO BOBŠE 2015

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu integrace romské komunity pro rok 2015, dotace 250.000,- Kč.

Hlavním cílem projektu je podpora dětí ve věku od 6 do 15 let z Jaroměře a okolí prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu vzdělávání dětí, integraci do většinové společnosti a rozvoj dovedností a znalostí dětí.

Projekt realizován od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

Aktivity projektu:

  • NZDM Klub Malého Bobše
  • Kroužek vaření a pečení
  • Jednodenní výlety
  • Letní zážitkový pobyt

 


Albert

NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „Kávomaty pomáhají 2015“, dotace 30.000,- Kč.

Hlavním cílem projektu je podpora dětí ve věku 6 – 14 let z Jaroměře prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu smysluplného trávení volného času. Dílčím cílem projektu je rozvoj dovedností, vědomostí a celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Projekt realizován od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015.

 


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SAS ALTERNATIVA

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 236.000,- Kč.

Dotace je určena na poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány prostřednictvím registrované sociální služby SAS Alternativa, reg. č. 8946698.

Projekt realizován od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

 


SPOLU TO ZVLÁDNEME

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Vinci, dotace 65.000,- Kč.

Hlavním cílem projektu je podpora dětí ve věku od 3 do 15 let z Jaroměře prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu vzdělávání dětí, integraci do většinové společnosti a aktivizaci rodičů ve vztahu k rozvoji dovedností a znalostí dětí. Dotace je určena na vybavení prostor, stolní hry pro děti, PC pro pracovníka a další drobné vybavení prostor, ve kterých je projekt realizován.

Projekt realizován od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.