OPZ_barevne (1)    logo-kralovehradecky-kraj

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI IV.

pracoviště Jaroměř

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a rozpočtu Královéhradeckého kraje, dotace   7 739 970 ,- Kč (1. 1. 2016 – 30. 06. 2019)

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. 

 


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SAS ALTERNATIVA, pracoviště Josefov

Dotace je určena na poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány prostřednictvím registrované sociální služby SAS Alternativa, reg. č. 8946698.

 


jaroměř - josefov

FESTNEFEST, 23. 07. 2016

Projekt je realizován za finanční podpory Města Jaroměř, dotace 80.000,- Kč.

Hlavním cílem projektu je uspořádat kulturní festival ve městě Jaroměř pro děti, mládež, rodiče, všeobecně pro každého z celého Královéhradeckého kraje. Záměrem je představit město Jaroměř jako místo, které v létě nabízí mladým lidem možnost kulturního a společenského vyžití, jako město, kam stojí za to přijet a zúčastnit se zajímavé akce.

 


nfa-logotyp-4f041b60548ea

NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE 

 Projekt realizován za finanční podpory Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2016“, dotace 35.254,- Kč (01. 03. 2016 – 31. 12. 2016). 

Hlavním cílem projektu je podpora zdravého vývoje dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí prostřednictvím aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Malého Bobše.

Dílčími cíli jsou například pomoc dětem v obtížných životních situacích, podpora aktivně tráveného volného času, rozvoj samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce a odpovědnosti dětí, zvyšování povědomí dětí v oblastech rizikového chování a podpora začleňování dětí do společnosti. 

 


pomozte-detem

KLUB MALÉHO BOBŠE

Projekt je realizován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, dotace 262 336 Kč.

Hlavním cílem projektu je podpora zdravého vývoje dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí prostřednictvím aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Klub Malého Bobše.

Dílčí cíle směřují k naplnění hlavního cíle, což je pomoc dětem v obtížných životních situacích, podpora aktivně tráveného volného času, rozvoj samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce a odpovědnosti dětí, zvyšování povědomí dětí v oblastech rizikového chování, podpora začleňování dětí do společnosti.