004477

PROJEKT "SPOLU TO ZVLÁDNEME", Č. 3650006

Prioritní oblast: III. Sociální inkluze
Datum zahájení realizace projektu: 01. 09. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 28. 02. 2016

Projekt „Spolu to zvládneme“ se zaměřuje na podporu vzdělávání romských dětí ve věku od 3 do 15 let pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijících v Jaroměři a okolí. Projekt přispívá ke zlepšení rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím předškolních, mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zároveň projekt podporuje rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí, vede ke zvýšení zájmu o vzdělávání jejich dětí a tím tak posiluje budoucnost zapojených dětí. 

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vrbová, DiS.
tel.: +420 491 815 169, 736 730 921
e-mail: kmb@milicak.cz

Donátoři:

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009 – 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritní skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(Více informací o poskytovatelích grantu na: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.)