ZŘÍZENÍ POBOČKY POTRAVINOVÉ POMOCI V JAROMĚŘI

Projekt je zaměřen na zřízení pobočky potravinové pomoci v sídle naší organizace a rozdělovat zboží potřebným. Finanční podpora je určena na vytvoření prostoru pro skladování potravin a zboží a dále provozní výdeje potravinové pomoci. Zřízení potravinové pomoci bylo možné v rámci programu "ČSOB pomáhá regionům 2021-jarní výzva."

výše dotace: 30 054 Kč
realizace: 1.7.2021-31.7.2022