stručná historie střediska

Nestátní nezisková organizace DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM poskytuje své služby od roku 1992. Středisko bylo založeno Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích. O rok později byl zakoupen dům a byla započata rekonstrukce. V této době byly služby poskytovány převážně terénní formou. V roce 1996 byla slavnostně otevřena Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům v Havlíčkově ulici, č.p. 14  v Jaroměři, kde sídlí středisko doposud.

V roce 2003 bylo středisku Krajským úřadem Královéhradeckého kraje uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům úspěšně absolvovalo v roce 2007 proces evaluace, realizovaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. O rok později organizace úspěšně absolvovala Inspekci poskytovaných služeb.

Sociálně aktivizační službu SAS Alternativa v Jaroměři jsme začali provozovat v roce 2013. Mezi naše služby jsme také zařadili  odborné sociální poradenství a to v roce 2014. Detašované pracoviště v Josefově v Duškově ulici č.p. 79 se otevřelo v roce 2016.

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům prošlo v roce 2007 a 2013 úspěšně hodnocením kvality České asociace streetwork. V roce 2020 jsme pak prošli úspěšnou inspekcí MPSV.