stručná historie střediska

Nestátní nezisková organizace DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM poskytuje své služby od roku 1992. Středisko bylo založeno Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích. O rok později byl zakoupen dům a byla započata rekonstrukce. V této době byly služby poskytovány převážně terénní formou. V roce 1996 byl slavnostně otevřen Milíčův dům v Havlíčkově ulici, č.p. 14, kde sídlí středisko doposud.

V roce 2003 bylo středisku Krajským úřadem Královéhradeckého kraje uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Středisko Milíčův dům úspěšně absolvovalo v roce 2007 proces evaluace, realizovaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. O rok později organizace úspěšně absolvovala Inspekci poskytovaných služeb.

Středisko Milíčův dům prošlo v roce 2007 a 2013 úspěšně hodnocením kvality České asociace streetwork.